A downloadable game

Download NowName your own price

This is a post-apocalyptic retro-cyberpunk game set in a world where Nature has taken over, in the shape of the Green – a global network of radiotelepathic plants, infecting everything. Think kudzu and cordyceps and jewel wasps. Nature isn't beautiful or harmonious. Nature is ugly and hateful and it has always wanted to kill us. Red in tooth and claw. And it's winning.

Humanity's last refuge are large arcologies, where all radio-based tech has been banned due to the Green being radiotelepathic. No wifi, no bluetooth. Which means 80s style cyberpunk – jacking in using cables, not cloud-based servers and hijacked airwaves. Gritty, dirty.

Sounds good? There's a catch. The game's only available in its native Swedish. For now, at least.

Below is the  original description of the game:


Naturen är inte god.

Naturen är inte och har aldrig varit i balans. Naturen är karg och hård. Äta eller ätas. Den enda balansen är terrorbalansen.

I Rotsystem kombineras retro­cyberpunk och grön post­apokalyps. Civilisationen har fallit och mänskligheten lever i gigantiska arko­logier utan kontakt med omvärlden.

Utanför härskar Grönskan, ett nätverk av växter som kommunicerar via radio­telepati. Den stör ut alla andra radiosignaler.

Inga trådlösa nätverk, inga satelliter, inga mobiltelefoner, ingen GPS.

I den skandinaviska arkologin ”Stad ett” kämpar mega­korpora­tioner om makten över de krympande resurserna.

Världen har gått från paradis till dystopi på bara några årtionden, och bland de lägre klasserna bubblar missnöjet.

Det är en ny, hård tid.

Välkommen.

Den här boken innehåller:

  • En intressant och djup spelvärld som kombinerar det bästa från retrocyberpunk och grön postapokalyps.
  • Ett snabbt och enkelt regelsystem, som är lätt att lära sig.
  • Ett fantasieggande system för att skapa rollpersoner, som ger dig en färdig rollperson med bakgrund och utrustning på under en halvtimme.
  • Vackra illustrationer som levandegör och skapar inlevelse.
  • Ett gediget spelledarkapitel som ger inspiration och tekniker för uppdragskonstruktion.

Relaterade moduler

StatusReleased
CategoryPhysical game
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(1 total ratings)
Authorkrank23
GenreRole Playing
TagsCyberpunk, postapocalyptic, swedish
Asset licenseCreative Commons Attribution v4.0 International
Average sessionA few seconds
LanguagesSwedish

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Rotsystem grundbok 1.6 10 MB
Rotsystem EPUB 847 kB
Rollformulär stående A5.pdf 89 kB
Rotsystem Källpaket (InDesignfiler, illustrationer etc) 192 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.